31 మార్చి, 2009

గుండె గొంతుక......

గడపదాటితే
చాలు
నీడలా
వెంబడించే
అడుగులు
విసుగుతెప్పించే
అనుమానపు
చూపులు
కాపలా
కాస్తున్నామనుకుని
నన్ను
వేధించే
కఠిన హృదయాలు
రక్షిస్తానంటూ
శిక్షించే
రక్షణ కవచాలు
ఎదిగీ ఎదగని
మనసుని
బెంబేలెత్తిస్తూ
తనువుపై
పెత్తనం
చెలాయిస్తూ
మాటల
ఈటెల్తో
గుచ్చుతుంటే
నా మేలు కోరే
నా వారైనా
నన్ను నమ్మని
పరాయివారయ్యారని
గుండెపగిలేలా
ఏడ్వాలనిపిస్తున్నా
నేల రాలిన
నా కన్నీటి చుక్క
పెడర్థాల
పాలౌతుందని
భయపడి
కంటిలోని
బాధని
గొంతులోంచి
గుటకేస్తున్నాను
అర్థం లేని
కారణాలు
చూపించి
అర్థంతరంగా
బడి మాన్పించేస్తారని
మౌనంగా
భరిస్తున్నాను
మూడైదులకే
ముత్తైదువైన
అక్కయ్యకు
వారసురాల్ని
కాకూడదని
ముక్కోటి దేవతలకి
మొక్కుకుంటున్నాను.............

30 మార్చి, 2009

తెలుగువారి తొలిపండుగ

పసిపాప నవ్వులా
పచ్చిపాల నురువులా
సెలయేటి పరుగులా
పూలపై తుమ్మెద రొదలా........................
వసంతం వచ్చింది
కొత్త ఉషస్సులు తెచ్చింది
నిరాశల నిశీధిలో
స్వైర విహారం చేస్తున్నశిశిరాన్ని
ఋతువులనే బాణాలను సంధించి
కాలమనే కటకటాలలో బంధించి...........................
వసంతమనే వేడుక వచ్చింది
కొత్త ఉషస్సుల కానుకలు తెచ్చింది
ఆశలవెల్లువలే అమృత ప్రవాహంగా
పిండారబోసిన పండువెన్నెలగా
తెలుగువారి వాకిళ్ల ముంగిళ్ళలో
ఆనందాల వెలుగులని కళ్ళాపి చల్లుతూ..........
వసంతం వచ్చింది
కొత్త ఉషస్సులు తెచ్చింది
గమ్య మెరుగని జీవన పయనంలో
అలుపులేని అనుదిన పోరాటానికి
పదపదమంటూ ఎదగదిలో
మదినదిలో అలజడి పుట్టిస్తూ....................
వసంతమనే వేడుక వచ్చింది
కొత్త ఉషస్సుల కానుకలు తెచ్చింది
రమ్మనగానే రాని సంతోషాన్ని
పొమ్మనగానే పోని విచారాన్ని
పండుటాకులా నేలపాలయ్యే నిరాశని
కొంగొత్త ఆశల చివురుల్ని పూల పల్లకీలో మోసుకుంటూ
వసంతం వచ్చింది
కొత్త ఉషస్సులు తెచ్చింది
గెలుపులోని మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించాలంటే
ఒక్కసారైనా ఓటమి పంచే చేదుని చవిచూడాల్సిందేనంటూ
సూరీని వెలుగు విలువ తెలియాలంటే
కాయపు కిటీకీ లనే గాజుగుడ్లకి
అంధకారపు మబ్బులు ముసరాల్సిందేనంటూ....................
వసంతమనే వేడుక వచ్చింది
కొత్త ఉషస్సుల కానుకలు తెచ్చింది
ఎన్నికలు ఎందరికో
ఎన్నో కలల్ని కల్పించినా
గుప్పుగుప్పున తీర్చలేని
వాగ్దానాల వరాలు కురిపించినా
చెప్పేవారికి చేసేవారికి
మధ్యనున్న అంతరాన్ని
పసిగట్టి వారి పనిపట్టమంటూ
వసంతం వచ్చింది
కొత్త ఉషస్సులు తెచ్చింది.....
మమకారం కారం గా మారి
కడుపులో మంట రేపినా
అనురాగపుటుయ్యేలలో
ప్రణయ మాధుర్యాలు పంచుకున్నా
స్నేహమనే కమ్మదనం,
బాధ్యతల ఉప్పదనం,
ఎదురుదెబ్బల చేదు నిజాలతో
ప్రతిరోజూ గడపక తప్పదంటూ
బాంధవ్యాల చక్కదనాలు
షడ్రుచుల సౌభాగ్యాలు
మేమున్నామంటూ ఆహ్వానిస్తుంటే..............
వసంతమనే వేడుక వచ్చింది
కొత్త ఉషస్సుల కానుకలు తెచ్చింది
ఏదో సాధించాలంటూ కలల అలలు
తరుముకొస్తుంటే్, పరుగెత్తీ పరుగెత్తీ
గొప్పి తగిలి ముందుకు తూలి,
బొప్పి కట్టి ,తల గిర్రున బొంగరమై తిరిగినప్పుడు
చుట్టూ ఉన్న చందమామలు గొల్లుగొల్లుమంటూ
నవ్వులబాణాలు విసిరినప్పుడు....
విత్తిన మరునాడే వృక్షం రాదనీ,
మొలకెత్తిన విత్తు మొక్కై ఫలించక మానదనీ
చెబుతూ... మునుముందుకు సాగిపొమ్మంటూ.......
కలలకైనా అలలకైనా ఓర్పు , ఓదార్పూ ఉండాలంటూ..........
వసంతం వచ్చింది
కొత్త ఉషస్సులు తెచ్చింది.....
ఆడైనా మగైనా
సామాజిక స్పృహ కావాలంటూ
నచ్చిన మార్గం కోసం
నమ్మిన సిద్ధాంతంకోసం
పుట్టిన గడ్డ కోసం
బ్రతుకమంటూ ,
నలుగురినీ బ్రతికించమంటూ.................
ఉగాది పచ్చడి తెచ్చిన సందేశాలతో..........
వసంతమనే వేడుక వచ్చింది
కొత్త ఉషస్సుల కానుకలు తెచ్చింది
విభేదాలకు , వైషమ్యాలకు విరోధిని నేనంటూ
విరోధినామ సంవత్సరం ......
విజయపరంపరలతో విచ్చేసింది.
తేట తెలుగుమాటలతో
ఆమని కమ్మని గానాలతో
తెలుగువారి తొలి పండుగ అంబరాన్నంటే సంబరాలతో.......
వసంతం వచ్చింది
కొత్త ఉషస్సులు తెచ్చింది.....

28 మార్చి, 2009

27 మార్చి, 2009

షడ్రుచుల సమ్మేళనం - నిత్యనూతన సంరంభం

పాపాయి నవ్వులా
పచ్చిపాల నురువులా
సెలయేటి పరుగులా
పూలపై తుమ్మెద రొదలా
వసంతం వచ్చింది
కొత్త ఉషస్సులు తెచ్చింది
నిరాశల నిశీధిలో
స్వైర విహారం చేస్తున్నశిశిరాన్ని
కాలమనే కటకటాలలో బంధించి వసంతమనే వేడుక వచ్చింది
ఆశలవెల్లువలే
అమృత ప్రవాహంగా
పిండారబోసిన పండువెన్నెలగా
ఆనందాల వెలుగులని కళ్ళాపి చల్లింది
గమ్య మెరుగని జీవన పయనంలో
అలుపులేని పోరాటానికి
పదపదమంటూ
ఎదగదిలో మదినదిలో
అలజడి రేపింది.
రమ్మనగానే రాని సంతోషాన్ని
పొమ్మనగానే పోని విచారాన్ని
పండుటాకులా నేలపాలయ్యే నిరాశని
కొంగొత్త ఆశల చివురులని
పూల పల్లకీలో మోసుకుంటూ
వసంతం వచ్చింది
కొత్త ఉషస్సులు తెచ్చింది
గెలుపులోని మాధుర్యాన్ని
ఆస్వాదించాలంటే
ఒక్కసారైనా ఓటమి పంచే
చేదుని చవిచూడాల్సిందే
సూరీని వెలుగు విలువ
తెలియాలంటే
కాయపు కిటీకీ లనే గాజుగుడ్లకి
అంధకారపు మబ్బులు ముసరాల్సిందే
ఎన్నికలు ఎందరికో
ఎన్నో కలల్ని కల్పించినా
గుప్పుగుప్పున తీర్చలేని
వాగ్దానాల వరాలు కురిపించినా
చెప్పేవారికి చేసేవారికి
మధ్యనున్న అంతరాన్ని
పసిగట్టి వారి పనిపట్టమంటూ
వసంతం వచ్చింది
కొత్త ఉషస్సులు తెచ్చింది.....
మమకారం కారం గా మారి
కడుపులో మంట రేపినా
అనురాగపుటుయ్యేలలో
ప్రణయ మాధుర్యాలు పంచుకున్నా
స్నేహమనే కమ్మదనం,
బాధ్యతల ఉప్పదనం,
ఎదురుదెబ్బల చేదునిజాలతో
ప్రతిరోజూ గడపక తప్పదంటూ
బాంధవ్యాల చక్కదనాలు
షడ్రుచుల సౌభాగ్యాలు
మేమున్నామంటూ పరుగులుతీస్తుంటే
వసంతం వచ్చింది
కొత్త ఉషస్సులు తెచ్చింది
ఏదో సాధించాలంటూ
కలల అలలు తరుముకొస్తుంటే
పరుగెత్తీ పరుగెత్తీ
గొప్పి తగిలి ముందుకు తూలి
బొప్పి కట్టి తల గిర్రున
బొంగరమై తిరిగినప్పుడు
చుట్టూ ఉన్న చందమామలు
గొల్లుగొల్లుమంటూ
నవ్వులబాణాలు విసిరినప్పుడు
విత్తిన మరునాడే వృక్షం రాదనీ
మొలకెత్తిన విత్తు మొక్కై
ఫలించక మానదనీ
కలలకైనా అలలకైనా
ఓర్పు , ఓదార్పూ ఉండాలంటూ
ఆడైనా మగైనా
సామాజిక స్పృహ కావాలంటూ
నచ్చిన మార్గం కోసం
నమ్మిన సిద్ధాంతంకోసం
పుట్టిన గడ్డ కోసం
బ్రతుకమంటూ ,
నలుగురినీ బ్రతికించమంటూ
ఉగాది పచ్చడి తెచ్చిన సందేశాలతో
వసంతం వచ్చింది
కొత్త ఉషస్సులు తెచ్చింది
విభేదాలకు , వైషమ్యాలకు విరోధిని నేనంటూ
విరోధినామ సంవత్సరం ......
విజయపరంపరలతో విచ్చేసింది.
తేట తెలుగుమాటలతో
ఆమని కమ్మని గానాలతో
తెలుగువారి తొలి పండుగ సంబరాలు తెచ్చింది

18 మార్చి, 2009

నేస్తమా ! ........... నా ప్రశ్నకి బదులు చెప్పవా ?..

తప్పు చేశావు నేస్తం తిరిగిరాని లోకాలకు పోయి దిద్దుకోలేని తప్పుచేశావు ! నువ్వు కడుపున పడ్డావని పండగ చేసుకున్న అనురాగపు జంట
బంగారు కలల పై
నిప్పుకణికలు చల్లి .............తప్పుచేశావు నేస్తం !
నవమాసాలు మోస్తూ
ఎప్పుడెప్పుడు నిన్ను కళ్ళారా చూస్తానా అని
ప్రతిక్షణం ఆరాటపడ్డ పిచ్చితల్లి
కళ్ళకు కన్నీటి కుండల్ని
కానుకలుగా ఇచ్చి......... తప్పు చేశావు నేస్తం !
గుండెలపై అడుగులేయించి
నడకలు నేర్పిన తండ్రిని
అరచేతుల్లో పెంచి ,
కనురెప్పగా కాచిన పాపానికి
వెన్నుపోటు పొడిచావు
బ్రతుకు భారం చేశావు ... తప్పు చేశావు నేస్తం !
నూరేళ్ళ జీవితాన్ని
నేలపాలు చేశావు
నీకై మేమున్నామంటూ
భరోసా ఇచ్చిన మిత్రుల్ని
చేతకాని వాళ్ళని చేశావు ... తప్పు చేశావు నేస్తం !
నిప్పురవ్వకే
విలవిల లాడే
సుకుమార దేహాన్ని
పొగలు సెగలతో
అగ్నికి ఆహుతి చేశావు...... తప్పు చేశావు నేస్తం !
గారాల పట్టిగా
ఎన్నో కళ్ళు ఎదురు చూడగా
ఏడుస్తూ వచ్చావు
నిర్దయురాలిగా
ఇన్ని కళ్ళని మాయ చేసి
ఏడ్పిస్తూ వెళ్ళావు................. తప్పు చేశావు నేస్తం !
చావడానికి చూపిన సాహసం
బ్రతకడానికి చేయలేదెందుకని ?.............
కన్నీటి సంద్రంలో మమ్మల్ని ముంచి
ఎక్కడున్నావో ... ఏం చేస్తున్నావో.....
నా ప్రశ్నకు బదులివ్వు నేస్తం................
నా ప్రశ్నకు బదులివ్వు......!

16 మార్చి, 2009

ఊర్వశి శారద తో ముఖాముఖి

తల్లిగా, చెల్లిగా, భార్యగా, అత్తగా, పోలీసు అధికారిణిగా, లాయర్ గా, నర్సుగా, కలెక్టర్ గా ఏ పాత్రలోనైనా ఇమిడిపోయి, ఆయా పాత్రలకే వన్నె తెచ్చిపెట్టిన కళా విశారద తెలుగు వారి కృష్ణా తీరపు సినీ ఆడపడుచు ఊర్వశి శారద. అటు సాంప్రదాయక పాత్రలు, పౌరాణిక పాత్రలతో పాటు ఇటు కాలానుగుణంగా వచ్చే మార్పులను ఆకళింఫు చేసుకుంటూ కొత్త తరహా పాత్రలను ఆలవోకగా నటించ గలగటం ఆమె కే సొంతం. మనుషులు మారాలి, శారద చిత్రాల్లో ఆమె ప్రతిభ ఎంతటి కఠినాత్ములనైనా కరిగించగలగటం ఆమె నట విశ్వ రూపానికి తార్కాణం.అనితరసాధ్యమైన ప్రతిభా పాటవాలకి జాతీయ స్థాయిలో ౩ సార్లు ’ఊర్వశి’ అవార్డు లభించటమే ఏ ఇతర మటీమణులకు దక్కని ఏకైక సత్కారం. గత కాలపు హీరోయిన్ గా ప్రేక్షకులను అలరించిన నటిగా , రాజకీయవేత్తగా , కొద్ది కాలంపాటు పారిశ్రామిక వేత్తగా , సామాజిక సేవా దృక్పథం గల మహిళగా ఊర్వశి శారద పంచుకున్న అనుభవాలు:

కళ: మీరు చేసిన సినిమాలన్నిటిలో మీ కిష్టమైన సినిమా ఏది?

శారద: శారద

కళ: మీ ఫేవరేట్ హీరో ఎవరు? ఎవరి నటనను ఎక్కువగా అభిమానిస్తారు? శారద: కమల్ హాసన్ నటన అద్భుతంగా ఉంటుంది. కళ: మొదటిసారి నటనలోకి రంగప్రవేశం ఎలా చేశారు? శారద: పదేళ్ల వయస్సులో రక్త కన్నీరు డ్రామా ద్వారా నటనలోకి ప్రవేశించాను. కళ: పెద్దయ్యాక ఏమి సాధించాలని అనుకునేవారు? శారద: చిన్నప్పుడు మా స్కూలు హెచ్. ఎం. పూర్వ విద్యార్థులను డాక్టర్లుగా, ఇంజనీర్లుగా మాకు పరిచయం చేస్తుంటే నేనూ ఏదో ఒకరోజు గొప్ప దాన్నయి అలా మెప్పుపొందాలని అనుకునేదాన్ని. ప్రత్యేకించి ఇలా అవ్వాలని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. కళ: నటనలో మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించిన వారెవరు? శారద: నా ప్రతిభను గుర్తించి మంచి నటిగా నేను స్థిరపడటానికి ప్రోత్సహించిన వ్యక్తి మా అమ్మగారు. కళ: ఒక పారిశ్రామిక వేత్తగా అనుభవాలు? శారద: మిత్రుల సలహాపై కొంతకాలం చాక్లెట్ పరిశ్రమ బాధ్యతలు తీసుకున్నాను. పరిశ్రమ నడపాలంటే ఎంతో శ్రమ, సమయాలను కేటాయించి ఆ పనిలో నిమగ్నం కావాలి. కళ: సినీ క్రేజుతో ఉన్న నేటి యువతకు మీరిచ్చే సలహా ఏమిటి? శారద: తల్లిదండ్రుల తర్వాత నిజయమైన అండ చదువు. జీవితానికి వెన్నెముకగా నిలుస్తుంది. ప్రతి దశలో నూ మిమ్మల్ని నిలబెట్టేది, మీకు గుర్తింపు తెచ్చేది చదువు మాత్రమే. సినిమాలు కేవలం ఎంటర్ టైన్మెంటు కోసమే చూడాలి. మంచి సందేశం ఉంటే స్వీకరించాలి. అంతే కానీ సినీ వ్యామోహంలో పడి తాత్కాలికమైన అందం , ఆకర్షణల మీద నమ్మకంతో కలలు కని గడపదాటితే జీవితం చినిగిన విస్తరి అవుతుంది. దానివల్ల సంఘంలో గౌరవం పోతుంది. కళ: చిత్ర సీమలో నాడు-నేడుల వారధిగా మీరు గమనించిన తేడాలేమిటి? శారద: మారుతున్న ప్రపంచంతో పాటు సినీ ఫీల్డ్ లో కూడా చాలా మార్పులు వచ్చాయి. ఆ రోజుల్లో సినీ తారలు ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళు బయట కనిపిస్తే శిరసు వంచి నమస్కరించేవారు. ఇప్పుడా పరిస్థితి లేదు.సినిమా రంగంలో మహిళలని ఎంతో గౌరవించేవారు. ఈ రోజుల్లో ఆ గౌరవాన్ని పొందేవాళ్ళని వేళ్ళపైనే లెక్క పెట్టవచ్చు. ఆ రోజుల్లో ఐటమ్ సాంగ్స్ చేయటానికి హీరోయిన్స్ ఒప్పుకోకపోవటం వల్ల ఒక్కరో ఇద్దరో ఐటమ్ సాంగ్స్ చేసేవాళ్ళు. ప్రస్తుతం అలాంటి పాత్రలు చెయ్యనివాళ్ళ కంటే చేసే వాళ్ళే ఎక్కువ. కళ: ఒక రాజకీయ నాయకురాలిగా మీ గురించి చెబుతారా? శారద: పార్టీలో చేరిన అతి కొద్ది కాలంలోనే ఎంపీ అవ్వటం జరిగింది. నాకున్న పరిచయాలు, చొరవవల్ల నా నియోజక వర్గం లో చేయగలిగిన పనులు నిర్వర్తించాను. నాకు పదవీ వ్యామోహం , పదవీ కాంక్ష లేవు. కాకపోతే మనం చేయదలచుకున్న మంచి పనులకి అధికారం అవసరమవుతుందన్న మాట అందరికీ తెలిసిన విషయమే. కళ: ప్రస్తుత కాలంలో ’మహిళా సాధికారత’ కు ప్రాధాన్యత పెరుగుతున్నది. ఈ కోణంలో తనను తాను రక్షించుకోవటాన్కి ఆడపిల్లలు ఏమి చేయాలి? శారద:మోసకారుల మాటలు, పొగడ్తలకి పొంగిపోయి మభ్యపడకూడదు. మగవారితో ప్రతి విషయంలో పోటీ అనవసరం. ఎవరి మటుకు వాళ్ళు చెయ్యదలచుకున్న పనిని ధైర్యంగా చెయ్యాలి. ఒక్కోసారి అమాయకులయిన అబ్బాయిలని ఆటపట్టించటం లాంటి పనులు ముందుముందు కష్టాలని తెచ్చిపెడతాయి.సంతానాన్ని ఒకరితో పరిమితం చేసుకుని

ఎన్ని ఒత్తిడులున్నా వారికి మంచి భవిష్యత్తునివ్వాలి.

రోజూ కనీసం ఒక్క నిముషం ధ్యానం చేయటం వల్ల ఙ్ఞాపక శక్తి, ఆలోచనా విధానం మెరుగుపడతాయి.

కళ: పారిశ్రామిక వేత్తగా, నటిగా, రాజకీయ నాయకురాలిగా, ఒక మహిళగా మీ భవిష్యత్ ప్రణాళీక ఏమిటి?

శారద: భగవంతుడిచ్చన శక్తి ని వృథా చెయ్యకుండా నలుగురికీ ఉపయోగపడాలి. సాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి సేవ చెయ్యాలి నూటికి ఒక్కశాతమైనా చేయగలిగే చాలు. మానవ సేవ , ఆధ్యాత్మిక త రెండూ కలి పి భవిష్యత్ జీవనం ఫల వంతం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను.

6 మార్చి, 2009

తార్ మార్ తక్కిడి మార్...................

వీరీ వీరీ గుమ్మడిపండూ... ..... వీరిపేరేమిటి? బుజ్జి ! బుజ్జీ ! బుజ్జీ !........ ముక్కుగిల్లి పారిపో.................... వీరీ వీ గుమ్మడిపండూ .......... వీరి పేరేమి ? బాబి ! బాబీ ! బాబీ ! ముక్కు గిల్లి పారిపో ............................. తార్మార్ తక్కిడి మార్........ తార్మార్ తక్కిడి మార్....... తార్మార్ తక్కిడి మార్.................. వీడియో గేములూ, జెటిక్సులూ , టామన్ జెర్రీలు లేని కాలంలో పిల్లలు ఆనందంగా హాయిగా ఆడుకునే ఆటల్లో ముఖ్యమైన ఆట ’ వీరీ వీరీ గుమ్మడి పండు’ .( దాగుడుమూతలాట) ఇప్పటి పిల్లలకి అంత ఆశక్తి, తీరిక ఎక్కడుంది? ఖాళీ దొరికితే చాలు వాళ్ళు దొరికేది టీ.వీ. ల ముందో లేకపోతే క్రికెట్ ఆడుతూనో...... వీరీ వీరీ గుమ్మడిపండు ఆట మధ్య లో కళ్ళు మూయించుకున్న వారు మిగిలిన వారిని గుర్తుపట్టే వీలు లేకుండా మధ్య మధ్యలో తార్ మార్ తక్కిడి మార్.... అని అంటూ అటు ఇటు మార్చేవారు. వీరీ వీరీ గుమ్మడి పండాట కస్తా దాగుడుమూతలాట గా ఎక్కడో ఓ చోట బ్రతికే ఉన్నా ఇప్పటి పిల్లలకి తార్మార్ తక్కిడి మార్... అన్న మాటలోని గమ్మత్తు తెలియదు. అటువారిటు ఇటువారటు అని దాని అర్థం. పిల్లలు మర్చిపోయిన ఈ గమ్మత్తుల్ని గుర్తుకు తెప్పించటానికి సినిమా వాళ్ళు- రాజకీయనాయకులు కంకణం కట్టుకున్నట్టున్నారు. రాజకీయనాయకులు చక్కగా రంగులుపూసుకుని సినిమాల్లో ఒకటో అరో పాత్రలైనా ధరించటానికి మోజుపడుతుంటే... సినిమావాళ్ళేమో ఉన్న రంగుల్ని మార్చుకుంటూ ... కొత్తరంగులకోసం అదేనండి బాబు.... రాజకీయపు రంగుల వలయంలో గింగిరీలు కొట్టాలని తెగ ఉవ్విళ్ళూరుతున్నారు. వాళ్ళు రాజకీయంలోకి వస్తే నీకేంటటా? అంటూ నన్ను మాత్రం ప్రశ్నించొద్దు. ప్లీజ్ ! ఎందుకంటే నేను కూడా ఓ ధనికురాల్నే కదా ... (ఓటు ఉన్నదాన్ని ) లాభనష్టాల లెక్క చూడాలి కదా! ఏదో సంఘసేవ చేయాలని ఉబలాటంతో రాజకీయాల్లోకి వచ్చే సంతోషమే. వచ్చాక వచ్చిన పని గుర్తుపెట్టుకుని పనిచేస్తే మరీ సంతోషం. అంతేకానీ పోటీపడి మరీ పరుగులు తీయటానికి ప్రయత్నించి, ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగా తలతిక్క పనులు చేస్తే మాత్రం జనం ఊరుకోరన్న సంగతీ గుర్తుంచుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎన్నికల హడావుడిలో అందరికీ పని పెరిగింది . ఒక్క సినిమా ఫీల్డుకి తప్ప. ఎందుకంటే గతంలో ఎప్పుడూ లేనట్టుగా మొత్తం తెలుగు సినిమా ప్రపంచం మొత్తం ౩ వర్గాలు గా చీలిపోబోతోంది. ఈ మూడు వర్గాల వారూ తమ శక్తి యుక్తుల్ని వారి వారి అభిమాన నాయకులకి ( పైసే మే పరమాత్మా హై ) ధారపోసి మరీ వారిని గెలిపించాలనే స్వామి భక్తి (వేలం వెర్రి ) కనబడుతోంది. ఇందుమూలం గా యావత్ తెలుగు ప్రేక్షకులకూ ఒక్క మనవి. మళ్ళి మేనెల దాటేవరకు కొత్త సినిమా లపై ఆశలు పెట్టు కోవద్దు.ఎందుకంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఎన్నికల ప్రచారాలతో బిజీ బిజీ అయ్యిపోతోంది కాబట్టి. ఇండస్టీలోని నటులు , దర్శకులు మూకుమ్మడిగా ఎల (కలె)క్షన్ సెలవుతీసుకున్నా ఆశ్ఛర్యపడనక్కర్లేదు. ఎందుకైనా మంచిది ఓ చోట సినిమావాళ్ళ పేర్లు , నాయకుల పేర్లు రాసిపెట్టుకుంటే సరి. తార్మార్ తక్కిడి మార్ కదా.... ఎలక్షన్లయ్యాక ఎవరు రాజో? ఎవరు బూజో?.............. ఎన్నికల తర్వాత తార్మార్ తక్కిడిమారంటూ రాజకీయనాయకులు సినిమాల్లోకి వచ్చే అవకాశాలూ లేకపోలేదు. ఆల్ ద బెస్ట్......................... ఆంధ్ర ప్రేక్షకా ! ( సినిమా అయినా రాజకీయమైనా కళ్ళు , నోరు తెరచి చూడటం తప్ప ఏమీ చెయ్యలేని పూర్ ఫెలో.....)