12 ఆగ, 2013

బ్రహ్మమొక్కటే...


ప్రకృతికెంత కష్టమొచ్చింది?
పరిణామమెన్ని సమస్యల్ని తెస్తోంది?
ఏర్లు , వాగులు కట్టలు తెంచుకుంటున్నాయి
పచ్చని చెట్లన్నీ కొట్టుకుపోతున్నాయి
ఎన్నో ప్రాణాలు అల్లాడిపోతున్నాయి
గాంభీర్యపు సాగరాల లోలోపల అన్నీ అల్లకల్లోలాలే
అడుగడుగునా సుడిగుండాలే
పాపం సముద్రాలకెంత కష్టమొచ్చింది!
ఒళ్ళంతా ఉప్పదనం తప్ప
ఏడ్వటానికో చుక్కలేదు
సముద్రాలేడ్వలేక ఏడుస్తున్నాయి

3 ఆగ, 2013

రోడ్డు పై కాగితం ముక్క

ఇంత మండుటెండల్లో ఒంటిపై
అతుకుల బిళ్ళలే'సిన
ఆ కంబళెందుకో  ?
ఎవరికీ లేని చలితో ఒంటరి పోరాటమా?
చలిచాటున
కండలు కరిగింగించే ఆకలిని
దాచుకోవటమా ?
లోలోపలి వెతల్ని, తన్నుకొచ్చే వేదనల్ని
అణచుకుంటున్నట్లు
ఆ మేకపోతు గాంభీర్యమేమిటో?

దుమ్ము పట్టిన దేహం
తెగ మాసిన తల
చూపుల్లో వైరాగ్యం
వెరసి, సాఢువుగా
పరిత్యాగిగా
తన్ను తాను దర్శించుకుంటున్నాడా?
ఆశ నిరాశలకి అతీతుడయ్యాడా?
ఆకలిని జయించి అమరుడయ్యాడా?
నిలువునా నిండిన ముసుగులోంచి
భారంగా కదిలే జత పాదాలు
ఇక తప్పదన్నట్టు
ముందుకు కదులుతుంటే
నీవెంటే నేనంటూ
అతని కాలికంటిన దుమ్ము

పెద్దోళ్ళని తాకి అపవిత్రం చెయ్యకుండా
అతను నడిచిన బాటను
శ్రద్ధగా శుభ్రం చేస్తున్న
కంబలి కొనను
ఏమాత్రం లక్ష్య పెట్టకుండా
గమ్యమెరుగని పయనంలో
గాలివాటున ఎగిరే
కాగితం ముక్కలా
అతను సాగిపోతున్నాడు.....
మండుటెండలో
వెచ్చదనాన్ని పెంచే
నల్ల కంవళిని కావళించు కుంటూ.........
కబళించిన దారిద్రయాన్ని ప్రేమించుకుంటూ....

                                                        --- Padmakala