20 డిసెం, 2008

రెక్కలు

పెదవి దాటాక
నీ మాటలే
నీపై తిరుగుబాటు
చెయ్యగలవు
 
 
జాగ్రత్తగా ప్రయోగించాలి
ఆయుధాల్ని
 
------------------------------------
 
అంతస్థుల్లో
బందీలకి
స్నేహమంటే
స్వార్థం
 
ఆగర్భ దారిద్ర్యం
స్నేహితులు లేకపోవటం
 
 
-----------------------------------
 
 
ఆదిలో
ఆరాటం
ఆతర్వాత
తిరస్కారం
 
 
కలకాలం సాగవు
నకిలీ స్నేహాలు
 
-----------------------------------
 
కోరుకున్నవన్నీ
దక్కవు
ప్రాప్తమున్నవేవీ
ఆగవు.
 
నీపాలిట కల్పవృక్షం
ధీమా !
 
---------------------------------
 
 
చప్పట్లు
సత్కారాలు
రావాలి
మనస్పూర్తిగా
 
బలవంతంగా వచ్చేవి
బలిపశువులు
 
 
-----------------------------

0 వ్యాఖ్యలు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి