7 మే, 2009

ఓ నవ్వు చాలు.....

నవ్వమని మరీ అంత బతిమాలించుకోకండి...

ఓ నవ్వుతో మిమ్మల్ని మీరు బ్రతికించుకోండి.

ఉద్యోగాలు, బాధ్యతలు , కష్టాలు , నష్టాలు మీకు మాత్రమే అనుకోకండి.

నవ్వటానికి ఇబ్బంది పడే వాళ్ళు ప్రతీ క్షణం చస్తూ బతికే వాళ్ళ జాబితాలోకెళ్ళిపోతారన్న సంగతి గుర్తించండి.

ఒక్క నవ్వుతో మీ మనసు వేల టన్నుల శక్తివంతమవుతుంది.

ఇది నిజం ప్లీజ్ ... నమ్మండి. కావాలంటే.. ఒక రోజంతా మీరు నవ్వుతూ గడపండి .

ఇంటా బయటా..ఆఫీస్లోనూ.. నవ్వుతూ ... కూల్ గా పనిచెయ్యండి.

తప్పనిసరైతే తప్ప ఎదుటివారి మీద విజృంభించకండి..

ఎలాంటి మూర్ఖులైనా సరే ... మీ చిరునవ్వుకి సలాం కొట్టకపోతే... అప్పుడు ... మీ ఇష్టం... ఇక పొరపాట్నకూడా నవ్వకండి.

ఇప్పుడు మాత్రం కింది లైన్స్ ఒక్కసారి చదవండి నవ్వగల శక్తి వస్తే నవ్వండి. లేకపోతే మౌనంగా వెళ్ళీపోండి.

----------------------------------------------------

న్యాయమూర్తి: సరిగ్గా రేపు ఉదయం 6 గంటలకు నిన్ను ఉరితీస్తాం .

సర్దార్జీ: హాహాహ్హహ్హా హ్హహ్హ....

న్యాయమూర్తి: ఎందుకలా నవ్వుతున్నారు? రేపే మీ ఉరి అన్నాకూడా మీకు ఏడుపురాదా?

సర్ధార్జీ: అయ్యయ్యో! జడ్జి గారూ ! ఇటు సూర్యుడు అటుపొడిచినా 8 అవ్వందే నేను నిద్రలేవను.

నాకు నేనుగా నిద్ర లేవాల్సిందే తప్ప ఆ దేవుడు కూడా నన్ను నిద్రలేపలేడు..... హ్హహ్హహ్హ్హహ్హ..


Powered by Zoundry

1 వ్యాఖ్యలు:

పరిమళం చెప్పారు...

SMILE ALOT IT COSTS NOTHING my favourite caption!nice post!

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి