21 ఫిబ్ర, 2010

మనుగడ తో పోరాటం

Caesalpinia_pulcherrima_flowerCU

 

నిజానికి – అబధ్ధానికి మధ్య

జీవితం దుర్భరం

బాధ్యతకీ – నిర్లక్ష్యానికి మధ్య

క్షణక్షణం రణరంగం

మంచికి – చెడుకి మధ్య

అంతా అయోమయం

నేడు - రేపుల మధ్య

అంతర్మథనం

జయాప జయాల మధ్య

సంధికాలం సందిగ్ధం

పురస్కారాలు – తిరస్కారాల మధ్య

నైరాశ్యం

అభిమానాలు – అనుమానాల మధ్య

గందరగోళం

సుఖ - దుఃఖాల మధ్య

అనుదిన సమరం

స్నేహం – శతృత్వాల మధ్య

అంతులేని కలవరం

 

 

మనుగడకై పోరాటం

మన జీవన పయనం

 

నా బాట మాటెలాగున్నా

సర్వదా శుభాలు చేకూరాలని

మీకై ప్రార్థిస్తున్నా……

1 వ్యాఖ్యలు:

నాగరాజు రవీందర్ చెప్పారు...

సూటిగా క్లుప్తంగా బాగుంది.

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి