15 డిసెం, 2008

Be What U R

 

This is the message I got from my friend.As I feel these are the golden words I put them here. Go ahead....

Be understanding to your perceived enemies.

 • Be loyal to your friends.

 • Be strong enough to face the world each day.

 • Be weak enough to know you cannot do everything alone.

 • Be generous to those who need your help.

 

 

 

 

 • Be frugal with that you need yourself.

 • Be wise enough to know that you do not know everything.

 • Be foolish enough to believe in miracles.

 • Be willing to share your joys.

 • Be willing to share the sorrows of others.

 

 

 • Be a leader when you see a path others have missed.

 • Be a follower when you are shrouded by the mists of uncertainty.

 • Be first to congratulate an opponent who succeeds.

 • Be last to criticize a colleague who fails.

 • Be sure where your next step will fall, so that you will not tumble.

 

 

 

 • Be sure of your final destination, in case you are going the wrong way.

 • Be loving to those who love you..

 • Be loving to those who do not love you; they may change.

 • Above all, Be yourself.

2 వ్యాఖ్యలు:

చింతా రామకృష్ణారావు. చెప్పారు...

తేటగీతి:-
కొత్త బంగారు లోకము కూర్చినట్టి
పద్మ మహనీయ భావాలు భావి భార
తీయులను గొల్పు. రహియించు తీరు జూచి
భారతాంబయె పులకించు, పరవశించు.

తల్లీ. నీకమనీయమైన భావ విలసిత మానసం నన్ను పులకరింపజేసిందమ్మా. నీవే వ్రాశావో, నీ మిత్రురాలు పంపితే వేశావో. తెలియదు కాని మంచి చక్కని వ్యక్తిత్వాన్ని పెంపొందింప జెసే వాక్యాలు. ఆంగ్లంలోనున్న వాటన్నిటినీ ఆంధ్రీకరించి వ్రాయ గలిగితే మరీ బాగుంటుందిరా. వో.కే.నా? శుభమస్తు.

telugukala చెప్పారు...

తప్పకుండా త్వరలోనే ఆపని చేస్తాను.
మీ దీవెనలు అమృత తుల్యాలు. ధన్యవాదాలు.
నిత్యమూ మీరు దయచేసి మీ అమూల్యమైన సందేశాలతో నన్ను మునుముందుకు నడిపించాలని నా మనవి.
కళ.

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి