11 డిసెం, 2008

రెక్కలు

వేలాది సైన్యం ఓ ప్రక్క తోడుగా నేస్తం మరోప్రక్క

సైన్యం వెనుదిరిగినా స్నేహం నిన్ను వీడదు....................................

-----------------------------------------------------------------

స్నేహితుడే అయినా చెయ్యి చాచకు

నీ ’ఇన్ ’ధనం ఆత్మాభిమానం

........................................ ౨.

--------------------------------------------------------------------------------------------

నీలో తాను తనలో నీవు మనుషులిద్దరు ఆలోచన ఒక్కటి

ఒకే దారిలో పయనిస్తుంది నిజమైన స్నేహం................................3

-----------------------------------------------------------------------

చెయ్యిచాపటం సులువు స్నేహం నిలుపుకోవటం కష్టం

అవాంతరాల్ని అధిగమించేదే అసలైన స్నేహం...............................౪.

-------------------------------------------------------------------------

చెడుకు చేరువవ్వటం మంచికి దూరమవ్వటం

పూడ్చలేని అగాథాలు...............................................౫.

-----------------------------------------------------------------------------------------

కొనుక్కున్న సన్మానాలు అనవసరపు ఆర్భాటాలు

ఖాళీ డబ్బాలో రాళ్ళమోతలు............................౬.

----------------------------------------------------------------------------

తియ్యగా మాట్లాడుతూ చుట్టుకుంటాయి ఎన్నెన్నో బంధాలు

ఇందరిలో నీ వారెందరో ?.....................................౭.

------------------------------------------------------------------------

స్వప్నాలకి చిరునామా విశ్రాంతికి వీలునామా

ఖర్చులేని రీచార్జ్ నిద్ర....................................................౮.

----------------------------------------------------------------------------

దాస్తే దాగదు ప్రతి కదలికా బైటపడేస్తుంది

ఛీత్కారాలు, జేజేలు వ్యక్తిత్వానికే...............................౯.

-----------------------------------------------------------------------------

నీ పై నీకు నమ్మకాన్ని గౌరవాన్ని నాటినవాడు

కల్పతరువు గురువు.......................................౧౦.

1 వ్యాఖ్యలు:

Nrahamthulla చెప్పారు...

ఖర్చులేని రీచార్జ్ నిద్ర
ఇందరిలో నీ వారెందరో ?
అవాంతరాల్ని అధిగమించేదే అసలైన స్నేహం. .
లాంటి పదాలు చాలా బాగున్నాయి
రహంతుల్లా

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి