5 ఏప్రి, 2009

ప్రేమ.... ( మినీ కవిత)

కనురెప్పల
చివరపుడితే
అల్పాయుష్కురాలు
గుండెమూలల్లోంచి
పుట్తుకొస్తే
దీర్థాయుష్కురాలు
-------------------------------------------------------------

0 వ్యాఖ్యలు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి