5 ఏప్రి, 2009

స్నేహం

ఒకే ఒక్క
భావన
పరిచయం లేని
ప్రాణాల్నిసైతం
ప్రాణమిచ్చేందుకు
సన్నద్ధం చేస్తుంది

1 వ్యాఖ్యలు:

అరుణాంక్ చెప్పారు...

బావుంది.
వెలకట్టలేని ప్రాణాల్ని సైతం
ప్రాణాన్ని నిలబెట్టటానికి
సన్నద్దం చేస్తుంది

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి