30 ఏప్రి, 2009

నానో

ప్రేమ

పరీక్ష

ఫలితం

జీవితం

5 వ్యాఖ్యలు:

మేధ చెప్పారు...

టపా
పబ్లిష్
కామెంట్
అర్కైవ్

బొల్లోజు బాబా చెప్పారు...

అదృష్గ్టం = ?

బొల్లోజు బాబా చెప్పారు...

:-)

అబ్రకదబ్ర చెప్పారు...

దీని భావమేమి?

తెలుగుకళ చెప్పారు...

’యద్భావం తద్భవతి’

పరీక్ష ఫలితాన్ని బట్టే జీవితం ..అంటే.. గెలిచిన విశ్వాసంతో కొందరు ముందుకెళ్తే
పరీక్ష తప్పిన విచారంతో డీలా పడుతున్నారు.
పరీక్ష తప్పానని డీలా పడిపోతే జీవితం నిరర్థకమైపోతుంది
ప్రేమ అనే చిన్న పరీక్ష కోసం జీవితాన్ని త్యాగం చెయ్యాల్సిన పనిలెదు.

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి