12 జులై, 2009

రెక్కలు…..

Copy (2) of Fl 2

నమ్మకం

ఋజువు

అయ్యేది

కష్టాల్లోనే

 

బంగారం మేలిమి అవుతుంది~

కొలిమిలో

0 వ్యాఖ్యలు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి