7 జులై, 2009

సకల బోధన ల సారాంశం

శుభ దినం    -------------  ఈ రోజే

శుభ సమయం--------------- ఈ క్షణమే

మిక్కిలి స్వార్థం-------------- ద్వేషం, ఈసడింఫు

అత్యవసరం---------------ఇంగిత ఙ్ఞానం

నమ్మదగిన మితృడు-----------స్వప్రయత్నం

గొప్ప తప్పు-----------------కాల హరణం

మిక్కిలి బాధాకారి--------------ఎక్కువగా మాట్లాడటం

అతి నీచమైన ఆలోచన-----------అసూయ

అదృష్ట్టవంతుడు------------------పనిలో నిమగ్నమైన వాడు

 

గొప్పగురువు---------------------అనుభవం

వివేకవంతుడు--------------------నమ్మిన దాన్ని ఆచరించేవాడు

అతి అసహ్యమైన పని--------------పరులను విమర్శించుట

దుఃఖాభాజకం-----------------------జీవితం పట్ల నిరాసక్తత

అతి కష్టమైన మంచిపని------------ఇతరులను ప్రశంసించటం

సులభమైన చెడ్డ పని------------------తప్పులు వెదకుట

సర్వ ధర్మ సారం--------------------------సత్యం, విశ్వాసం, విధేయత

 

 

( ఈ ఆణీముత్యాలను నెను ఒక టైప్ ఇన్స్టి ట్యూట్ లో చూసి నచ్చి తెచ్చుకున్నాను. నా స్వంతం కాదు.

0 వ్యాఖ్యలు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి