24 జులై, 2009

జన్మ హక్కులు…..

అత్తగార్ని

ఆడిపోసుకోవటం

అల్లుడికి

కోడల్ని

సత్తాయించటం

అత్తగారికి

జన్మ హక్కులు

0 వ్యాఖ్యలు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి