20 సెప్టెం, 2009

స్వర్ణ కవచాలంకృత దుర్గాదేవి

Kanakadurgamma

 

 

 

వైభవంబుగ దసరా వచ్చినది

శరన్నవరాత్రుల సంరంభములకై

విజయవాటిక వేదికయైనది

వాడ వాడలా ఆనంద కర్పూర నీరాజనాలతో

భక్త జనావళి గొంతెత్తి పిలువగా

స్వర్ణ కవచాలంకృత దుర్గాదేవియై

అమ్మలగన్న యమ్మ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ

తొలిరోజు కన్నుల పండుగ చేసింది

ధగధగద్ధాయమానమైన ముకుపుటక ను ధరించి

కదలి వచ్చిన కనకదుర్గమ్మ పసిడి చాయ మోముపై

పండువెన్నెల చిరునవ్వులు చిందిస్తూ

ఆబాల గోపాలాన్ని చల్లని చూపులతో దీవించింది

సింహ వాహనా రూఢియై శంఖు , చక్ర , గదా, శూల ,

పాశ, మహా ఖడ్గ , పరిఘాది ఆయుధాలతో శక్తి స్వరూపిణియై

అవతరించి అన్యాయాన్ని, అధర్మాన్ని అంతం చేస్తానని విజృంభించింది

పులిహోర ప్రసాదంతో ప్రసన్నురాలై , పసుపు అక్షతలు, పూలతో పూజలందుకుని

సుదూర తీరాల చేర వచ్చిన బిడ్డలను ప్రేమతో సాదరంగా మందస్మితయై పలకరించింది.

 

కనకదుర్గమ్మా ! అమ్మా కనికరించమ్మా!………..

0 వ్యాఖ్యలు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి