21 సెప్టెం, 2009

బంగరు తల్లీ ! బాలా త్రిపురసుందరీ.. !

Sri Bala Tripura Sundari

 

 

బంగరు తల్లీ ! బాలా త్రిపురసుందరీ !

భక్తుల కోర్కెలీడేర్చంగ .. బాలా మణివై

భవభయ హారిణి దురిత విమోచని భవానీ

ప్రాభవంబుగను నీ బిడ్డలకు మోదమందించుటకై

దసరా శుభపర్వదినములలోన శోభాయమానమైన

రెండవదినమున మా గుండెలు నిండగ కన్నుల పండుగ జేసికొనగ

మనోబుద్ధ్యహంకార చిత్తాలకధి దేవతవై అక్షరమాల ను చేబూని

షోడశ విద్యలధినాయకురాలివై అక్షమాల ధరించి

నిత్యసంతోష ప్రదాత్రివై ప్రేమతో మేము పెట్టే పాయసానికై

పాయసాన్న ప్రియవై అరుదెంచావా తల్లీ !

 

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం బాలా త్రిపుర సుందర్యైనమ:

2 వ్యాఖ్యలు:

Ram చెప్పారు...

Just install Add-Telugu widget button on your blog. Then u can easily submit your pages to all top Telugu Social bookmarking and networking sites.

Telugu bookmarking and social networking sites gives more visitors and great traffic to your blog.

Click here for Install Add-Telugu widget

మాలా కుమార్ చెప్పారు...

అమ్మవారు చాలా కళగా వున్నారు.
పాట బాగుంది.
నవరాత్రి శుభాకాంక్షలు.

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి