24 సెప్టెం, 2009

సలలితముగ మాయమ్మ శ్రీలలితమాతయై… అరుదెంచెనే భువికి ఈ వేళ ...

Durgamma..5

శ్రీలలితా ! శివ జ్యోతి సర్వ కామదా !

శ్రీగిరి నిలయా ! నిరామయా ! సర్వమంగళా !

 

 

 

అలివేణి కన్నులు కలువరేకుల్లు

విరిబోణి కురులు నీలాల ఝరులు

మారాణి  చూపులు పండువెన్నెలలు… !

 

త్రిశూల ధారిణి్వై శ్రీలలిత మాతవై

శరన్నవరాత్రులలో అల్లనల్లన మముచేర వచ్చి

కొలువుతీరిన మా ఇలవేలుపువీవె శ్రీమన్మహారాఙ్ఞి ! !

 

కుంకుమ పూజలకు మురిసేవు

ముదమార   పసుపును మోముపై పులిమేవు

త్రిశూల ధారిణివై  , దీనజనోద్ధరిణివై ఇల అవతరించేవు !

 

పాపాల తొలగించు పావన గంగవై

కమనీయ కావ్యాల వరాల గోదావరివై

కరుణించి కాపాడు కృష్ణాతరంగానివై

పలుకుతేనెల తల్లి పెన్నా ప్రవాహానివై

చల్లని దీవెనలిడు వెన్నెల కావేరివై

అభయహస్తంబుతో దర్శనమిచ్చు తుంగభద్రమ్మవై

పాశాంకుశ పుష్పబాణ చాప హస్త వై

నీ క్రీగంటి చూపుకై పరితపించే త్రిమూర్తులను

మరచి మమ్ము బ్రోవగ వచ్చితివా శ్రీచక్ర రాజ నిలయా

శ్రీలలితా  మహాత్రిపురసుందరీ పరదేవతా !

నమస్త్రే ! నమస్తే ! నమస్తే ! నమః

 

ప్రాతర్వదామి లలితే తవ పుణ్యనామ

కామేశ్వరీతి కమలేతి మహేశ్వరీతి

శ్రీశాంభవీతి జగతాం జననీ పరేతి

వాగ్దేవతేతి వచసా త్రిపురేశ్వరీతి !

 

కళ్యాణి ! కాత్యాయనీ ! కనకదుర్గా ! కామేశ్వరీ !

కాలహంత్రీ ! పాహిమాం ! పాహిమాం !       పాహి !పాహి !

 

 july...2 039

0 వ్యాఖ్యలు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి