23 సెప్టెం, 2009

వేద స్వరూపిణి శక్తి దాయినీ గాయత్రీ మాతా జయహో !

Sri Gayathri Devi

ఓం భూర్భువస్సువః తత్సద్విదుర్వరేణ్యం

భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యోనః ప్రచోదయాత్ !

 

ప్రణతులు లివే ప్రాణదాత్రీ ! శ్రీ గాయత్రీ !

పరిపాలించవే పరదేవతా ! దీవించవే దాక్షాయణీ !

 

ప్రణవ స్వరూపిణియై పంచవర్ణములతో

పంచముఖి గా ప్రభవించిన  పరమేశ్వరి !

పంచభూతములు ప్రణతులు చేయ

పంచాగ్నుల పవిత్ర హారతులు గైకొనుచు

ఇంద్రకీలాద్రి పై  మము కరుణించి కావగ వేంచేసినావమ్మా !

 

గాయత్రి, సావిత్రి , సరస్వతివై త్రిసంధ్యలలో 

త్రిమూర్త్యాత్మకంగా దర్శనమిచ్చే పరంధాత్రి

నవరాత్రి పూజలందుకొనగ నిండుగ దసరా నాలుగవనాడు

మా కన్నుల పండుగ చేయుచు అల్లపుగారెలు అందుకుని

బుద్ధి దాయనివై శక్తి ప్రదాయనివై నీదు కరుణాకటాక్షవీక్షణముల వర్షించుమమ్మా!

 

 

జై శ్రీ గాయత్రీ మాతకీ జై !

2 వ్యాఖ్యలు:

Enaganti Ravi Chandra చెప్పారు...

జై దుర్గా మాతాకీ!

మీ శ్రేయోభిలాషి చెప్పారు...

నీ పాదాలకు నమస్కారాలు అమ్మా

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి