12 ఆగ, 2013

బ్రహ్మమొక్కటే...


ప్రకృతికెంత కష్టమొచ్చింది?
పరిణామమెన్ని సమస్యల్ని తెస్తోంది?
ఏర్లు , వాగులు కట్టలు తెంచుకుంటున్నాయి
పచ్చని చెట్లన్నీ కొట్టుకుపోతున్నాయి
ఎన్నో ప్రాణాలు అల్లాడిపోతున్నాయి
గాంభీర్యపు సాగరాల లోలోపల అన్నీ అల్లకల్లోలాలే
అడుగడుగునా సుడిగుండాలే
పాపం సముద్రాలకెంత కష్టమొచ్చింది!
ఒళ్ళంతా ఉప్పదనం తప్ప
ఏడ్వటానికో చుక్కలేదు
సముద్రాలేడ్వలేక ఏడుస్తున్నాయి

0 వ్యాఖ్యలు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి