11 సెప్టెం, 2008

చూపు లేని కన్నులు ఏమీ కానలేక కల్లోలమవుతోంటే చూసీ ఆగలేని కన్నులు వేధిస్తున్నాయి చూసిందల్లా కావాలని ........................

0 వ్యాఖ్యలు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి