21 సెప్టెం, 2009

ప్రాణ శక్తి , ప్రేమమూర్తి …. అన్నపూర్ణాదేవీ నిను అర్చింతుమమ్మా!

Sri Annapurna Devi

 

’ అన్నపూర్ణే సదాపూర్ణే  శంకర ప్రాణ వల్లభే !

  ఙ్ఞాన వైరాగ్య సిద్ధ్యర్థం భిక్షాందేహీచ పార్వతి ! ’

 

 

అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయికవై

అక్షయంబుగ కాశిలోపల అన్నపూర్ణగ అవతరించి

అక్షయపాత్రతో ఆకలిదప్పులు తీర్చి

జీవకోటికి ప్రాణ భిక్ష పెట్టే మాతృస్వరూపిణీ ! అన్నపూర్ణమ్మా !

అన్నదానమనే మహాదానమును చేసిన

నీ అమృతమయ హస్తాల సాక్షిగా

లోకాన క్షామమును తొలగించి

మమ్ము కరుణించి దీవించి

అక్ష్రరము, అనంతమైన ఙ్ఞానములనీయగ తరలివచ్చినావా? అన్నపూర్ణమ్మా!

 

 

స్థిరమైన బుద్ది, సత్ప్రవర్తన, సచ్చీలత, ధార్మికత,

సద్వాణి సదా మాకు ప్రసాదించి దీవించవమ్మా !

తెల్లని పుష్పాల పూజింపబడే జగజ్జననీ !

దధ్యన్నం కట్టెపొంగలులు అందుకొని

ప్రేమతో మా తప్పులను మన్నించుమమ్మా !

 

అన్నపూర్ణాదేవి అర్చింతుమమ్మా !

మా మనవి ఆలించి మముబ్రోవుమమ్మా !

1 వ్యాఖ్యలు:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

సదా నమామి.. సదా స్మరామి..

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి