25 నవం, 2009

I miss my kids….

scholar DD news drctr 158 (37)

 

I miss uuuuuuuuuuuuuuuuuuu……………………. all……………….

6 వ్యాఖ్యలు:

Tekumalla Venkatappaiah చెప్పారు...

మిస్సు ఏదని? పిల్లలు కస్సు మనగ!
శెలవు మీదను వెళ్ళెను బాల లార!
మరల వచ్చును బడికిని మమ్ము నమ్ము!
వన్నె తెచ్చును మీకెంతొ వగవ కండి!

చిన్ని చెప్పారు...

nice

శరత్ 'కాలమ్' చెప్పారు...

ఎవరు ఈ పిల్లలు?

అజ్ఞాత చెప్పారు...

why???

తెలుగుకళ చెప్పారు...

వాళ్ళు నా విద్యార్థులు.స్కూలు మొత్తానికి నేనంటే ప్రాణం నాక్కూడా నా పిల్లలంటే పంచప్రాణాలు. ఒక సంవత్సరం క్రితం వాళ్లతో ఆటపాటల్లో ఎంత అందమైన లోకాన్ని చవిచూసానో ఇప్పుడు తెలుస్తోంది. నా దురదృష్టం. నాకు ట్రాన్స్ఫరైంది. వాళ్ళకి దూరమయ్యాను.( ఇప్పుడు ఏకంగా నా మార్గమే మారిపోయింది.)అందరం బోరుభొరున ఏడ్చాం. ఈ మధుర స్మృతులు మిగిలాయి. నిజానికి ఏడుపువస్తోంది. I am unlucky....

సుభద్ర చెప్పారు...

అలానా...మీరు టీచర్ కూడానా!!!అయితే మీది కాదు బ్యాలక్ మిమ్మల్ని మిస్సచేసుకున్నవారిది.

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి